بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران

Twenty-second Annual Iranian Nuclear Medicine Conference

پوستر بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران

بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،انجمن علمي پزشكي هسته اي ايراندانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین همایش سالیانه پزشکی هسته ای ایران