بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی

بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی

21th Razavi Annual and 6th International Nuclear Medicine and Molecular Imaging Congress

پوستر بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی

بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ تا ۳ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران و بیمارستان رضوی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.


این نشست سالانه فرصتی را فراهم می‌آورد تا بتوان ضمن بهره گیری از متخصصین داخلی و خارجی برای بروزرسانی اطلاعات همکاران، در مورد زمینه‌های نوین پزشکی هسته‌ای علی الخصوص درمان در پزشکی هسته‌ای و کاربردهای PET CT در انواع سرطان‌ها به بحث و تبادل نظر پرداخته شود . 

محورهای همایش

کاربردهای PET-CT
نقش پزشکی هسته ای در درمان
مروری بر رئوس روشهای تشخیصی معمول پزشکی هسته ای