دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

The second international conference on advocacy, law and humanities

پوستر دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی