اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی، تیر ماه ۱۴۰۲

اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

The first international conference on advocacy, law and humanities

پوستر اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی

اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی وکالت، حقوق و علوم انسانی