شانزدهمین همایش ملی برنج کشور، بهمن ماه ۱۳۹۳

شانزدهمین همایش ملی برنج کشور

شانزدهمین همایش ملی برنج کشور در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،پژوهشكده ژنتيك و زيست فناوري و كشاورزي طبرستان در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی برنج کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی برنج کشور