سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی، دی ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی

Third National Conference on Psychology

پوستر سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی

سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس باحمايت انجمن ها و گروههاي اموزشي دانشگاههاي كشور در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی