دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره، بهمن ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره

پوستر دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره

دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه هشت بهشت اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره