دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی جهان اسلام، آبان ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی جهان اسلام

The second international conference on religion, spirituality and lifestyle of the Islamic world

پوستر دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی جهان اسلام

دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی جهان اسلام در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی جهان اسلام