اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی

The first international conference on religion, spirituality and lifestyle

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی

اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و سبک زندگی