دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی

The Second National Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences

پوستر دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی

دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی