همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی

The 1st Regional Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences

همایش منطقه ای ریاضیات و کاربرد آن در علوم مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار در شهر جویبار برگزار گردید.