دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن، اسفند ماه ۱۳۸۵

دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن

2nd Regional Conference on Mining Engineering

دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر سواد کوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای مهندسی معدن