اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

The First Regional Conference of Mechanical Engineering

پوستر اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين در شهر نایین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک