دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

The second international research conference in geography and tourism

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری مراجعه فرمایید.