سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، آذر ماه ۱۳۹۱

سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences

سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا در شهر فسا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی