سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences

سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در شهر فسا برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی