دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

2nd Regional congress of Agricultural Sciences and Food Technology

دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا در شهر فسا برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی