دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی، آذر ماه ۱۳۸۸

دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

2nd Regional congress of Agricultural Sciences and Food Technology

دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا در شهر فسا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی