ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

Sixth Conference on Agricultural Research Findings

پوستر ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی