دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

پوستر دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد - دانشگاه الهيات و معارف اسلامي شهيد مطهري در شهر مشهد برگزار گردید.