سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

35th Iranian Congress of Radiology

پوستر سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و پنجمین کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی رادیولوژی ایرانانجمن راديولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.