هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران

8th Iranian National Conference on Radar and Surveillance Systems

پوستر هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران

هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، در شهر رى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی رادار و سامانه های مراقبتی ایران