هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران، آبان ماه ۱۳۹۹

هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

7th Iranian Conference on Radar and Care Systems

پوستر هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران