دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی، مهر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی

The second international research conference in Quranic sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی