اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی

The first international research conference in Quranic sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.