کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت

International Conference on Quantitative Models and Techniques in Management (QMTM2020)

پوستر کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت

کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت