اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت، آذر ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

First National Conference on Quantitative Models and Techniques in Management

پوستر اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت

اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی،دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت