دومین کنفرانس ملی زلزله، فروردین ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی زلزله

پوستر دومین کنفرانس ملی زلزله

دومین کنفرانس ملی زلزله در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ توسط ،گروه تخصصي سازه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی زلزله مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی زلزله