دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی، مهر ماه 92

دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی

پوستر دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی

دومین همایش ملی الکترونیکی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- روش های حفاظت از بوم سازگان های تالابی و اکوسیستم های آبی
- حفاظت ازتنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- شناخت پرندگان و گیاهان تالابی و حفاظت از آنها
- شناخت تالاب های در خطر انقراض و ناشناخته در ایران
- پایش آلودگی تالاب ها ناشی از توسعه صنعتی ، کشاورزی و شهر نشینی
- کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها
- ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها
- طراحی و احداث تالاب با هدف کنترل و کاهش آلودگی های کشاورزی و صنعتی
- راهکارهای حفاظتی واحیای تالاب های مناطق خشک و نیمه خشک
- حفاظت تالاب های ساحلی و اکوسیستم های آبی
- بهره برداری بهینه از تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- ارزیابی تشکیلات زمین شناسی و تالاب ها
- اکوتوریسم در راستای حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی
- ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- نقش و کارکرد تالاب ها در مدیریت جامع منابع آب
- حقابه محیط زیستی تالاب ها ( مدل ها ، تجارب ، ضرورت ها )
- آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر تنوع زیستی و کارکردهای زیستگاه های تالابی
- روش های تعیین خسارات محیط زیستی تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- روش های تعیین خسارات محیط زیستی وارده بر تالاب ها ناشی از پروژه های توسعه ای
- نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی
- نقش جوامع محلی و سایر ذینفعان در حفاظت و مدیریت تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- کاربرد بیوتکنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی
- تالاب ها و مدیریت سیلاب
- پایلوت های شبیه سازی عملکرد تالاب ها در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی
- احیاء و بازسازی محیط تالاب ها و اکوسیستم های آبی
- و سایر ایده های نوین در رابطه با حفاظت و مدیرت تالاب ها و اکوسیستم های آبی...

 


مدیر همایش: مهندس امید عزیزیان سروش
دبیر علمی: دکترهمیرا آگاه
دبیر اجرایی: مهندس سجادآستانی