اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی

First National Conference of wetlands and aquatic ecosystem

پوستر اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی

اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان محيط زيست فردا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش حفاظت از تالاب ها واکوسیستم های آبی