ششمین همایش ملی حبوبات ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

ششمین همایش ملی حبوبات ایران

Sixth National Conference on Iranian Beans

پوستر ششمین همایش ملی حبوبات ایران

ششمین همایش ملی حبوبات ایران در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی حبوبات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی حبوبات ایران