اولین همایش ملی حبوبات، آبان ماه ۱۳۸۴

اولین همایش ملی حبوبات

The 1st Iranaian Pulses Symposium

اولین همایش ملی حبوبات در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حبوبات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حبوبات