چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

Fourth National Congress on the Development of Medical and Reconstructive Medical Engineering in Iran

پوستر چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

چهارمین کنگره سراسری پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.