کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

پوستر کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی و درمانی تهران در شهر تهران برگزار گردید.


کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران با هدف ایجاد محلی برای تبادل اطلاعات بین استادان، پژوهشگران، متخصصین علوم بالینی، دانشجویان، سیاستگذاران و تولیدکنندگانی که در این حیطه فعالیت می‌کنند، تشکیل شده است.
این کنگره فرصتی را برای ارائه آخرین یافته‌های علمی توسط صاحبنظرانی که بر روی جنبه‌های مختلف این رشته شامل وجوه زیست‌شناختی، بالینی و مهندسی مشغول به کارند فراهم می‌کند. ملاقات و تبادل اطلاعات تکنیکی با محققین رشته‌های مختلف و برقراری همکاری‌های پژوهشی در زمینه‌های مشترک مورد علاقه از مزایای این کنگره خواهد بود.

 


محورهای کنگره:

- ترمیم اعصاب
- ترمیم پوست
- ترمیم غضروف و استخوان
- ترمیم دستگاه ادراری و تناسلی
- ترمیم قلب
- ترمیم کبد
- ترمیم دستگاه تنفسی