دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

The second national conference on social and psychological injuries with emphasis on behavioral sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه پیام نور واحد خرامه، با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی نواندیشان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری