نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری، آذر ماه ۱۴۰۰

نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

First National Conference on Social and Psychological Injuries with Emphasis on Behavioral Sciences

پوستر نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری

نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه پیام نور واحد خرامه،مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری