سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

Third Comprehensive Conference of Psychology in Iran

پوستر سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران