نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۴

نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

پوستر نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايشهاي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران