سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی، آذر ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی

Third National Conference on Psychology and Social Injury

پوستر سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر،دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر --سازمان منطقه آزاد چابهار - موسسه نبي اكرم (ص) در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی