همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

National Conference on Psychology and Social Injury Management

پوستر همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی

همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار،دانشگاه آزاد اسلامي واحد چابهار در شهر چابهار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی