دومین همایش ملی روان درمانی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۲

دومین همایش ملی روان درمانی ایران

The second national psychotherapy conference of Iran

پوستر دومین همایش ملی روان درمانی ایران

دومین همایش ملی روان درمانی ایران در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان درمانی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی روان درمانی ایران