هفتمین همایش ملی پلیمر ایران، آبان ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش ملی پلیمر ایران

The 7th National Polymer Conference of Iran

پوستر هفتمین همایش ملی پلیمر ایران

هفتمین همایش ملی پلیمر ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط دانشگاه گلستان،انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی پلیمر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی پلیمر ایران