ششمین همایش ملی پلیمر ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی پلیمر ایران

6th National Polymer Conference of Iran

پوستر ششمین همایش ملی پلیمر ایران

ششمین همایش ملی پلیمر ایران در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی سهند،انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پلیمر ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی پلیمر ایران