اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما، بهمن ماه ۱۳۹۰

اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

The First National Conference on Electric Discharges, Plasma and Plasma Engineering

پوستر اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما