هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی، آذر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی

The 7th National Conference Of New Achievements In Law And Psychology

پوستر هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی

هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی،انجمن فناوری افق های نوینمرکز رویدادهای جهانیمرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حقوق و روانشناسی