نخستین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شهریور ماه ۱۳۹۱

نخستین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

1st Petro ICT Conference & Exhibition

نخستین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.