سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

Third National Conference on Physical Education and Sports Sciences

پوستر سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد قائم شهر در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی