همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه ۱۳۹۲

همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

National conference on physical education and sport science scientific achievement

پوستر همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

همایش ملی دستاوردهای نوین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد قائمشهر در شهر قائم شهر برگزار گردید.