دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار، مهر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

پوستر دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار

دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ توسط ،مؤسسه پيرانو بين‌الملل در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار