کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار، مهر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

پوستر کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط ،وزارت كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار