سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، تیر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران

Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Educational Sciences and Sociology of Iran

پوستر سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران

سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران