دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران

Conference on Knowledge and Technology of Psychology, Educational Sciences and Sociology of Iran

پوستر دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران

دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران